Setkání pořadatelů Noci kostelů 2023 v litoměřické diecézi

Milena Davídková 20.června 2023

V úterý 20. července 2023 od 17 hodin proběhlo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání pořadatelů Noci kostelů v litoměřické diecézi. Na třicet kolegů pořadatelů sdílelo své zkušenosti z letošní Noci kostelů, která se konala 2. června. Diecézní koordinátorka Milena Davídková nejdříve všechny přítomné přivítala a poděkovala za letošní krásné výsledky v návštěvnosti, ve stoupajícím počtu otevřených sakrálních objektů a představila tuto celonárodní akci za litoměřickou diecézi v číslech. V následné diskusi pořadatelé poreferovali o svých zkušenostech a zážitcích z programů letošní akce. Zvláště také ocenili podporu, kterou má akce od jednotlivých krajů, měst i obcí. Generální vikář Mons. Martin Davídek pak předal pořadatelům děkovný list litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Již dnes se tedy můžeme těšit na 7. června 2024, kdy se bude konat další Noc kostelů. Všechny pořadatele a dobrovolníky zveme k přípravám příštího ročníku a za ten letošní děkujeme.

Úterý 20. června 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus