Setkání pořadatelů Noci kostelů

Kristýna Solničková 4.března 2014

Setkání pořadatelů Noci kostelůV pondělí 3. března 2014 proběhlo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání pořadatelů Noci kostelů 2014. Informační schůzky se zúčastnily dvě desítky lidí. Pozdravit a podpořit je přišel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

„Noc kostelů je akcí ekumenickou, což je krásné také proto, že křesťané se představují jako jedna rodina, řekl mimo jiné Mons. Jan Baxant v úvodu setkání. Poukázal, že důležitý na této akci je osobní přístup jednotlivých pořadatelů k návštěvníkům. „Vlastním jednáním, chováním reprezentujeme něco, co již dále nemusí být vysvětlováno. Dotkneme-li se lidského srdce, vjem je pak hlubší, zdůraznil.

Koordinátorka akce pro litoměřickou diecézi Kristýna Solničková připomněla cíle a teze celého projektu, informovala přítomné o způsobech propagace (mj. o propagačních materiálech - možnostech a termínech pro jejich přípravu i distribuci), hovořila o organizaci akce (programech, přístupu k návštěvníkům, bezpečnosti apod.) a dokumentaci během Noci kostelů a po ní. Řešeny byly také poznatky plynoucí ze zpětných hlášení od pořadatelů.

Noc kostelů je ekumenický projekt. Nabízí setkání s křesťanstvím a je určen pro co nejširší veřejnost. Letošní Noc kostelů proběhne 23. května 2014, jejím mottem je „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let. (Srov. Gn 1,14)

V současné době je k Noci kostelů v litoměřické diecézi přihlášeno více devadesát kostelů, kaplí a modliteben. V letošním roce bude opět vydána brožura s jejich přehledem za celou diecézi (brožura bude opět sloužit jako poutnický pas). Pokud organizační týmy zašlou programy a další požadované informace včas, tedy do 16. března 2014, budou v brožuře zveřejněny.

 

Připojit se k Noci kostelů můžete jedním z těchto způsobů:

duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi:

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je v kontaktu s koordinátorem

-          prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde.

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.