Setkání pořadatelů Noci kostelů

Kristýna Solničková 4.dubna 2016

Setkání pořadatelů Noci kostelůVe čtvrtek 7. dubna a v pátek 8. dubna 2016 vždy od 16.00 hodin proběhnou v Liberci a Litoměřicích informační setkání pořadatelů Noci kostelů, na která jsou srdečně zváni editoři programů spolu s duchovními správci. Účastníkům přijde podporu vyjádřit také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který celou akci opět zaštítil svým jménem.

 

Setkání v Litoměřicích se uskuteční v pátek 8. dubna v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4), v Liberci se s pořadateli setkáme ve čtvrtek 7. dubna na faře (Kostelní 7). Účelem těchto setkání je poskytnout pořadatelům informace nezbytné pro zajištění akce a umožnit vzájemné sdílení zkušeností z předchozích ročníků Noci kostelů. Zváni jsou nejen všichni již přihlášení, kterých je k dnešnímu dni více než sto, ale rovněž ti, kteří se teprve chystají přihlásit. Prosíme pouze o nahlášení účasti na níže uvedený e-mail, a to nejpozději do 5. dubna.

 

Stále máte možnost rozšířit řady pořadatelů a zapojit svou farnost do Noci kostelů. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře zde. Přihlášky je možné zasílat až do června, avšak pro uveřejnění v tištěných materiálech je třeba zaslat veškeré podklady koordinátorce nejpozději do 10. dubna.

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz