Setkání pořadatelů Noci kostelů v litoměřické diecézi

Kristýna Solničková 3.června 2014

Setkání pořadatelů Noci kostelů v litoměřické diecéziV pondělí 2. června se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích uskutečnilo setkání zástupců organizátorů Noci kostelů za litoměřickou diecézi. Setkání se zúčastnil také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který velmi ocenil práci všech, kteří se na akci podílejí.

 

Poměrně komorní účast byla vyvážena nadšeným vyprávěním pořadatelů o tom, jak prožili letošní Noc kostelů. Navzájem se tak podělili o své radosti, úspěchy, potíže, doporučení a zážitky, které by mohly být pro ostatní přínosem při přípravě dalšího ročníku. Zúčastnění se závěrem shodli na tom, že celá akce je pro všechny v mnoha směrech velkým přínosem a stojí za úsilí do ní vložené.

Mons. Jan Baxant poděkoval všem za vynikající práci, kterou ve spojitosti s Nocí kostelů vykonávají. „Chtěl bych vám všem poděkovat, že pomáháte tak velmi cenné věci. I díky vašemu zápalu se Noc kostelů nestala pouhou kulturně-společenskou akcí, ale i nadále si zachovává svou základní myšlenku a cíl - přiblížit a zpřístupnit lidem křesťanství. Jsem za toto opravdu velmi rád, řekl.

I přes nepřízeň počasí, která panovala na většině území litoměřické diecéze, navštívilo kostely a modlitebny mnoho lidí. Často své putování směřovali na konkrétní programy, nebo jejich kroky vedly na místa, kam se rádi vracejí každý rok. Pořadatelé, kteří na pondělní setkání přijeli, uvedli, že především pro děti byla velkým zážitkem možnost zahrát si na harmonium a varhany nebo zazvonit si na zvon. Hluboký dojem zanechal v příchozích varhanní koncert, který je provedl celým církevním rokem. Velkou odezvu mělo dramatické ztvárnění křížové cesty, které si připravila mládež z litoměřické farnosti, rok od roku také stále více lidí vychází průvodem se svícemi do lounských ulic.

V Litoměřicích navázali pořadatelé opět spolupráci se školami a nabídli jim tzv. Den kostelů. V dopoledních hodinách tak žáci dostali příležitost prohlédnout si kostel Všech svatých či katedrálu sv. Štěpána a dozvědět se něco o jejich historii a všem, co je zajímá. Den kostelů může být začleněn i do školních vzdělávacích programů, proto je tato informace zároveň výzvou pro všechny učitele a ředitele škol. Máte-li zájem o zapojení tohoto projektu do svých vzdělávacích programů, kontaktujte místního duchovního správce, nebo se obraťte na koordinátorku Noci kostelů (solnickova@dltm.cz), která vám příslušný kontakt sdělí.

Uvedené je však pouze zlomkem toho, co bylo možné během letošní Noci kostelů zažít v kostelech, kaplích a modlitebnách litoměřické diecéze.

V sekci „Noc kostelů 2014 na těchto webových stránkách si budete moci postupně prohlédnout fotografie, které nám pořadatelé zaslali. Příběhy a hodnocení, která postupně obdržíme, budou pak dle možností uveřejněna rovněž v diecézním časopise Zdislava. Chcete-li se s námi podělit o svůj prožitek z Noci kostelů, prosím, pište nám na adresu solnickova@dltm.cz. Za veškeré příspěvky předem děkujeme.

Již nyní se těšíme na spolupráci při přípravách příští Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 29. května 2015.