Setkání poutníků se Svatým otcem ve Staré Boleslavi

Jana Michálková, tisková mluvčí 29.září 2009

Setkání poutníků se Svatým otcem ve Staré BoleslaviPapež Benedikt XVI. navštívil v pondělí 28. září 2009 Starou Boleslav, aby ve zdejší bazilice uctil ostatky mučedníka, patrona českého národa sv. Václava a Palladium země české. Na Proboštské louce se pak pozdravil s věřícími a po slavnostní mši svaté přednesl poselství mládeži. Mezi padesáti tisíci poutníky z Česka i zahraničí bylo na 3,5 tisíce věřících z litoměřické diecéze.

„Náš sektor, který nám byl pro bohoslužbu vyhrazen, byl hodně vzdálený od zastřešeného oltáře, a dokonce ani kolem nás neprojel papamobil s naším papežem, ale společně jsme se modlili, zpívali a „naladili se tak na stejnou vlnu jako ostatní, popsal Jan Paleček z kadaňské farnosti. „Velmi nás potěšilo setkání s mladými lidmi, rodinami s dětmi, s mladými řeholními osobami a kněžími. Vždyť při různých příležitostech na socialistických školeních jsme bývali ujišťováni kádrováky a politruky o již zcela minimálních počtech věřících a zasvěcených osob, o neudržitelnosti křesťanské víry v „novém světě a podobně. A tady najednou tolik nových povolání...! poukázal.

Za přítomnosti prezidenta republiky, biskupů, kněží, jáhnů a všech poutníků přivítal papeže Benedikta XVI. kardinál Miloslav Vlk, zástupci mládeže mu darovali publikaci s fotografiemi o životě mládeže v českých a moravských diecézích a velkých celostátních setkání, které pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference. Dále mu předali šek v hodnotě 289 922 korun z veřejné sbírky na podporu jeho charitativních a misijních projektů v Africe.

Svatý otec ve své promluvě řekl, že mladí jsou nadějí církve. Vzkázal jim, aby žili svou víru s radostí a nadšením, aby rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem, modlili se a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště Eucharistie a svátosti smíření, aby pečovali o svou křesťanskou formaci a byli poslušní nauky svých pastýřů. (www.vatican.va)

Na Proboštskou louku dorazili i mladí lidé z jihomoravské metropole. „V Brně jsme pomáhali při návštěvě papeže zajišťovat pořadatelskou službu, což znamenalo hodně práce, do Boleslavi jsme si přijeli setkání se Svatým otcem užít, řekl Petr Podešva, zvoník z kostela sv. Jakuba v Brně.

Setkání poutníků a mládeže se Svatým otcem ve Staré Boleslavi probíhalo u příležitosti Národní svatováclavské pouti, během své pastorační návštěvy v České republice navštívil papež Benedikt XVI. také Prahu a Brno (26. a 27. září 2009).