Setkání rad litoměřické diecéze

Milena Davídková 14.března 2018

V úterý 13. března 2018 proběhlo od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání kněžské rady, okrskových vikářů a sboru konzultorů. V odpoledních hodinách pak zasedala ekonomická rada litoměřické diecéze. Účastníci těchto setkání prodiskutovali, pod vedením diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta, důležité otázky týkající se chodu litoměřické diecéze. Další pravidelné setkání těchto rad je plánované na podzim 2018.

13. března 2018, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Martin Davídek