Setkání ředitelů Charit v litoměřické diecézi 16. února 2024

Milena Davídková 16.února 2024

V pátek 16. února 2024 se od 10 hodin v Domově seniorů na Dómském pahorku v Litoměřicích konalo setkání ředitelů Charit v litoměřické diecézi. Setkání začalo mší svatou, které předsedal J.M. can. Martin Davídek. Kázání pronesl prezident Diecézní charity Litoměřice křižovník s červenou hvězdou P. Leo Gallas. Při setkání také poděkovala ředitelka Diecézní charity Litoměřice Karolína Wankovská odstupujícímu řediteli Charity Kadaň Janu Palečkovi za mnoholetou službu, kolegové ředitelé ostatních Charit se k děkování přidali a připili si s ním nealkoholickým vínem. Setkání pokračovalo dále poradou ředitelů pod vedením Karolíny Wankovské, kde nejprve ředitelé poreferovali o aktuálních problémech ve svých Charitách, a poté probrali společné záležitosti. Postní doba, která je zaměřená také na prokazované milosrdenství je Charitám inspirací k další činnosti na poli milosrdné lásky, kterou pracovníci Charit přinášejí všem, o které pečují. 

16. února 2024, Domov seniorů 
na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Vladimír Jakl a Martin Davídek