Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s biskupem Mons. Janem Baxantem

Milena Davídková 26.ledna 2019

V sobotu 2. února 2019 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích proběhne setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s biskupem. Bude zahájeno mší svatou od 10 hodin, dále bude pokračovat vzájemným sdílením a společným obědem. Předpokládaný závěr setkání je ve 14 hodin.

Na toto setkání srdečně zve litoměřický biskup Mons. Jan Baxant všechny řeholní a zasvěcené osoby působící v jeho diecézi. 


52281
Foto: archiv biskupství (2018)