Setkání s jubilanty

Jana Michálková 11.září 2009

Po dvaceti letech se opět vrátili do Litoměřic bývalí studenti  litoměřické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty, aby zavzpomínali na léta svých studií.