Setkání s představiteli měst a obcí litoměřické diecéze

sekretariát biskupa 23.května 2014

Setkání s představiteli měst a obcí litoměřické diecézeTradiční setkání litoměřického biskupa s představiteli měst a obcí litoměřické diecéze na biskupské rezidenci v Litoměřicích v úterý 27. května t.r. v 10 hod.

Ke každoročnímu setkání s litoměřickým biskupem bylo letos pozváno 225 představitelů měst a obcí (primátorky, primátorové, starostky, starostové, příp. jejich zástupci), s kterými se Mons. Jan Baxant během posledních 2 let též setkával při svých pastoračních návštěvách farností v diecézi. Přijetí těchto významných osobností na biskupské rezidenci vždy probíhá v přátelském duchu, ale má za cíl i podání aktuálních informací ze života římskokatolické církve. Loňského roku se toto setkání kvůli povodním neuskutečnilo.