Setkání se zasvěcenými osobami

Jana Michálková 31.ledna 2011

Setkání se zasvěcenými osobamiO svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) si připomínáme Den zasvěceného života. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se setká se zasvěcenými osobami působícími na území litoměřické diecéze v sobotu 5. února 2011.

Mons. Jan Baxant bude u příležitosti Dne zasvěceného života sloužit v sobotu 5. února od 10 hodin slavnostní mši svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, po mši svaté se se zasvěcenými osobami setká v biskupské rezidenci.

 

V Jeruzalémě se svátek Uvedení Páně do chrámu slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání (Hypapante, řec.). Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. U nás se tento svátek začal postupně nazývat Hromnice. Dnešní název je Uvedení Páně do chrámu.

Svátek je podobenstvím ochoty zasvětit vlastní život vyšším ideálům. V katolické církvi se slaví rovněž jako Den zasvěceného života.

Příloha Světlo národů je Kristus.pdf, zdroj: www.cirkev.cz