Setkání se zasvěcenými osobami

Jana Michálková 27.ledna 2014

Setkání se zasvěcenými osobami U příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu se letos řeholníci, řeholnice a zasvěcené osoby působící v litoměřické diecézi setkají s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude v Horní Polici sloužit pohřební mši svatou za zesnulého arciděkana Mons. Josefa Stejskala.

 

Vzhledem k úmrtí emeritního kanovníka svatoštěpánské kapituly, papežského preláta a arciděkana v Horní Polici Mons. Josefa Stejskala (26. ledna 2014) dochází ke změně v diáři litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

Mons. Jan Baxant bude v sobotu 1. února 2014 hlavním celebrantem pohřební mše svaté za zesnulého Mons. Josefa Stejskala, která se bude konat od 10 hodin v arciděkanském kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici.

Avizované setkání s řeholníky, řeholnicemi a zasvěcenými osobami v sobotu 1. února 2014 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bude probíhat za účasti generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR, který bude hlavním celebrantem mše svaté, a poté bude pokračovat v Diecézním domě kardinála Trochty.