Setkání stavebních techniků v Litoměřicích

Dominik Faustus 11.března 2020
V úterý 10. března 2020 se od 9 hodin uskutečnilo setkání stavebních techniků litoměřické diecéze. Setkání moderoval vedoucí stavebního oddělení Tomáš Buřt, a přítomný byl i vedoucí odboru správy nemovitého majetku Lubomír Kysilka. Na zahájení setkání přišel také generální vikář Mons. Martin Davídek, který promluvil o tom, že je třeba nebát se ukázat co všechno se stavařům daří opravit, protože se jedná o velký kus práce, který stavaři odvedli při opravách kulturního dědictví, které nám zanechali předkové.


Úterý 10. března 2020, biskupská konzistoř, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Ivo Fiedler