Setkání tří národů v polské Bogatyni

Dominik Faustus 8.května 2023

V pondělí 8. května 2023, o slavnosti sv. Stanisława, biskupa a mučedníka, v polské Bogatyni proběhlo mimořádné setkání. Místní farnost uspořádala konferenci pro kněze ze tří děkanátů: Liberecký v České republice, Budziszyński v Německu a Bogatyński v Polsku. Setkání se zúčastnilo 30 duchovních, kteří se přišli společně modlit a vyměnit si zkušenosti z pastorační práce ve svých farnostech a domovinách. Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla v Bogatyni, kterou celebroval R.D. Richard Trzósło, děkan Bogatynského děkanství. Po mši svaté se v konferenčním sálu konala konference na téma "Svátost pokání a smíření". Kněží se podělili o své pastorační zkušenosti, jaký je přístup ke zpovědi mezi věřícími v jednotlivých zemích, jaká je příprava dětí na první zpověď a svaté přijímání, zkušenosti s prací ve farnostech atd. Jak kněží zdůraznili, každé takové setkání je obohacující, protože z různých perspektiv lze sdílet vlastní zkušenosti z pastorační práce v různých zemích.

Pondělí 8. května 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Bogatynia, Polsko

Foto: Thomas Bunikowski