Setkání u ohrožených varhan v Rožďalovicích

Jana Michálková 17.října 2013

Setkání u ohrožených varhan v RožďalovicíchSérii letošních prezentací ohrožených vzácných varhan v litoměřické diecézi ukončí setkání u varhan farního kostela sv. Havla v Rožďalovicích. S historií a stavem tohoto nástroje se mohou zájemci seznámit v tamním kostele v sobotu 19. října 2013 od 15 hodin.

 

V sobotu 19. října 2013 proběhne poslední z letošních prezentací ohrožených vzácných varhan, které probíhaly v letošním roce v rámci projektu „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze na pěti místech litoměřické diecéze. Diecézní organolog Mgr. Radek Rejšek tentokrát veřejnosti představí varhany na kůru farního kostela sv. Havla v Rožďalovicích. Setkání začíná v 15 hodin.

„Varhany v Rožďalovicích bezpochyby patří k velmi cenným památkám barokního varhanářství v naší diecézi.  Postavil je nezjištěný varhanář, údajně v roce 1718, pro dnes již neexistující augustiniánský klášter v Lysé nad Labem. Do Rožďalovic je přemístil v roce 1823 pražský varhanář Josef Gartner. Dnes jsou tyto varhany již v dosti dezolátním stavu a jejich restaurování se ukazuje být naléhavým požadavkem podmiňujícím jejich další existenci a uchování pro další generace, říká diecézní organolog Mgr. Radek Rejšek. Ten v letošním roce zahájil dlouhodobý projekt nazvaný „Za varhanami litoměřické diecéze, jehož smyslem je uvést v širší známost jak mezi věřícími a farníky, tak i mezi „pouhými obdivovateli církevních památek a chrámové hudební kultury památné varhany v kostelech litoměřické diecéze, které jsou z nějakého důvodu ohrožené.

Cílem setkání přímo u památných nástrojů, kterých se uskuteční v každém roce několik, je seznámit veřejnost s vesměs neutěšenou situací historických varhan na kůrech našich kostelů v obecné rovině a probudit zájem o řešení situace konkrétního nástroje.

V letošním, prvním roce dosud probíhala tato setkání v kostelech v Újezdu pod Troskami, Bozkově, Liběšicích u Litoměřic a v obci Bezděz.

Jednotlivé akce se uskutečňují přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí je prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse.

Stav některých nástrojů vyžaduje již rychlé řešení, jinak hrozí jejich zánik. Proto je seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany prvořadým smyslem tohoto projektu.

 

Zájemci, kteří by chtěli podpořit opravu varhan v litoměřické diecézi, mohou tak učinit poskytnutím účelového daru: 1/ převodem nebo složenkou na bankovní účet číslo: 1002148329/0800, adresa: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice (v případě bezhotovostního převodu napište do zprávy pro příjemce také účel platby, svoje jméno a adresu, popř. název organizace a IČO), 2/ prostřednictvím platebních karet na http://platby.dltm.cz/ (zvolit účel daru: „Na konkrétní projekt a vyplnit zprávu pro příjemce „např. varhany Rožďalovice), 3/ darovací smlouvou. Více informací naleznete na http://dltm.cz/darcovstvi.

Biskupství litoměřické vydalo na podporu záchrany vzácných varhan v litoměřické diecézi pexeso „Varhany litoměřické diecéze, které stojí 50 Kč, výtěžek bude použit na záchranu ohrožených nástrojů v diecézi (http://dltm.cz/pexeso-varhany-litomericke-dieceze). Toto pexeso si budou moci zájemci zakoupit i v kostele sv. Havla v Rožďalovicích v sobotu 19. října.