Setkání varhaníků a sbormistrů

Jakub Myšička 7.října 2009

Setkání varhaníků a sbormistrůZveme varhaníky a sbormistry na druhé letošní společné setkání v sobotu 17. října 2009 v Litoměřicích. Tématem bude: Nácvik adventních a vánočních skladeb a skladeb ke mši svaté, lektorem Mgr. Josef Zadina.

Setkání začne v 9:30 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Po malém občerstvení a přivítání bude program pokračovat od 10:15 hodin v aule Střední pedagogické školy (naproti Diecéznímu domu) pod vedením Mgr. Josefa Zadiny, regenschoriho katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové, který pro vás připravil program zahrnující teorii i praxi.

Po obědě ve 14 hodin bude následovat nácvik skladeb ke mši svaté u varhan katedrály sv. Štěpána také pod vedením Mgr. Zadiny a v 15:00 mše svatá na ukončení varhanického dne. Předpokládaný závěr je v 16:00 hodin.

Přihlášky a informace:
Diecézní pastorační centrum, Komenského 4, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 738 036, 605 422 296
E-mail: dpc@dltm.cz

Seznam skladeb.doc