Setkání varhaníků a sbormistrů

Jakub Myšička 27.září 2011

Setkání varhaníků a sbormistrůV sobotu 1. října 2011 se koná v Litoměřicích druhé letošní setkání varhaníků a sbormistrů litoměřické diecéze, které začíná mší svatou v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána.

Dále bude program probíhat v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4) a povede ho BcA. Pavel Šmolík, diecézní organolog.

Setkání je otevřeno i pro ty, kteří na minulém nebyli přítomni.

Program je pokračováním jarního semináře a jeho náplní bude:

I.) Liturgika - Mešní řád, Liturgie hodin
II.) Gregoriánský chorál - Úvod do notopisu a sémiologie, historie, literatura, základní rysy repertoáru
III.)Dirigování, vedení sboru - Úvod do problematiky, taktovací technika, příprava materiálů / tektonika
IV.) Liturgická improvizace - úvod do problematiky, literatura, terminologie, práce s motivem

 

Rámcový plán setkání:
10.00 mše svatá - katedrála sv. Štěpána
11.00 Přednáška I. - DDKT
12.00 Přednáška II.
13.00 oběd
13.30 Přednáška III.
14.30 Přednáška IV.
15.30 závěr Setkání

 

Na setkání není nutné se předem přihlašovat.