Setkání varhaníků a sbormistrů 2011 a 2012

Jakub Myšička 27.dubna 2011

Setkání varhaníků a sbormistrů 2011 a 2012V Litoměřicích bude probíhat dvouletý čtyřdílný cyklus určený pro varhaníky a sbormistry. První díl cyklu začíná 30. dubna 2011.

V 10.00 hodin bude v katedrále sv. Štěpána mše svatá, celebruje generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR. Program bude dále pokračovat v DDKT (Komenského 4). Setkání povede BcA. Pavel Šmolík, diecézní organolog.

 

Program setkání:

10.00 hodin - společné slavení liturgie
11.00 hodin - Přednáška I.
12.00 hodin - Přednáška II.
13.00 hodin - oběd
13.30 hodin - Přednáška III.
14.30 hodin - Přednáška IV.
15.30 hodin - závěr Setkání

 

Přednášená témata:

Kurz I.
I. Liturgika - Obecný úvod, terminologie; liturgický čas; kalendář
II. Hymnologie - Kancionály a graduály - materiály, prameny, resp. žalmy apod., metodika užití
III. Repertoár liturgické hudby - současná liturgická hudba v českém jazyce
IV. Hudební nauka - terminologie, hudební motiv, forma, východisko pro výuku tektoniky / improvizace

 

Kurz II. (podzim 2011)
I.   Liturgika - Mešní řád, Liturgie hodin
II. Gregoriánský chorál - Úvod do notopisu a sémiologie, historie, literatura, základní rysy repertoáru
III. Dirigování, vedení sboru - Úvod do problematiky, taktovací technika, příprava materiálů / tektonika
IV. Liturgická improvizace - úvod do problematiky, literatura, terminologie, práce s motivem

 

Většinu témat, kromě samotných základů, lze u gregoriánského chorálu i u liturgiky a podobných disciplín vykládat mozaikovitě a tedy relativně srozumitelně i pro ty frekventanty Setkání, kteří se nebudou účastnit všech čtyř částí.

Není nutné se přihlašovat !