Setkání varhaníků a sbormistrů v Litoměřicích

Jana Michálková 18.listopadu 2010

Setkání varhaníků a sbormistrů v LitoměřicíchDruhé letošní setkání varhaníků a vedoucích chrámových sborů a schol působících v litoměřické diecézi se bude konat za účasti generálního vikáře P. Stanislava Přibyla CSsR v sobotu 20. listopadu 2010 v Litoměřicích.

 

 

 

Setkání bude zahájeno mší svatou v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána. Následovat bude ukázka renesančních varhan (nově instalovaných ve svatoštěpánské katedrále) s možností zahrát si na tento nástroj.

Odpolední program bude probíhat v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Povede jej Pavel Šmolík, diecézní organolog, varhaník a ředitel kůru na Svaté Hoře u Příbrami.

 

Program:

12.30   oběd v diecézním domě

13.00   přednáška I. - Gregoriánský chorál a jeho úloha v současné

liturgii (ohledem na varhanní a vokální lit. hudbu); diskuse

14.00   přednáška II. - Výběr liturgické hudby (zpěv lidu, sboru, varhanní

hudba) a jejich vztah k závazným liturgickým textům; diskuse

14.45   modlitba hodin

15.00  zakončení