Setkání varhaníků a sbormistrů v Litoměřicích

Hana Klára Němečková 18.října 2012

Setkání varhaníků a sbormistrů v LitoměřicíchDruhé letošní setkání varhaníků a sbormistrů působících v litoměřické diecézi se bude konat za účasti generálního vikáře v sobotu 20. října 2012 v Litoměřicích.

 

Setkání bude zahájeno mší svatou v 10.00 hodin v katedrále sv. Štěpána, kterou bude celebrovat generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR.

Dále bude program probíhat v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Povede jej BcA. Pavel Šmolík, regenschori na Svaté Hoře v Příbrami.

 

Program:

10.00 mše svatá

11.00 přednáška I. - Organologie - exkurz do stylových období, základní rysy nástrojů a práce s nimi, literatura, registrace

12.00 přednáška II. - Gregoriánský chorál - psalmodie, liturgie hodin

13.00 oběd

13.30 přednáška III. - Liturgika - speciální liturgie (velikonoční okruh apod.)

14.30 přednáška IV. - Liturgická improvizace - volná improvizace, metodika „bezproblémové hry, modely pro volnou improvizaci

15.30 závěr setkání

 

Setkání je otevřeno i pro ty, kteří na minulých nebyli přítomni. Není nutné se přihlašovat předem.