Setkání varhaníků litoměřické diecéze 30. dubna 2022

Dominik Faustus 30.dubna 2022

V sobotu 30. dubna 2022 se od 10 hodin uskutečnilo v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích setkání varhaníků litoměřické diecéze pod vedením diecézního organologa a kampanologa Mgr. Radka Rejška. Dvě desítky varhaníků přišel pozdravit generální vikář Mons. Martin Davídek. Hostem setkání byl varhaník, sbormistr a dirigent Pavel Šmolík, který je zároveň regenschorim na Svaté Hoře. Téma jeho přednášky bylo: "Gregoriánský chorál v současné liturgii“. Varhaníci ocenili, že po dvou letech, kdy nebylo možné se kvůli pandemii setkávat, byla tato varhanická setkání opět obnovena.

Sobota 30. dubna 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus