Setkání varhaníků tentokrát v Hejnicích

Dominik Faustus 29.října 2019
V sobotu 26. října 2019 od 10 hodin se v hejnickém klášteře uskutečnilo další setkání varhaníků litoměřické diecéze, pravidelně organizované organologem Mgr. Radkem Rejškem. Ten nejdříve přednesl svůj příspěvek o postupu prací na právě probíhajících opravách několika nástrojů a zmínil také potěšení nad skutečností, že se poslední dobou daří zachraňovat i varhany, které vypadaly, že již nikdy tón nevydají. Poté místní farář R.D. Pavel Andrš všechny přítomné pozval na prohlídku varhan do s klášterem sousedícího chrámu Navštívení Panny Marie a odpolední program byl ukončen u královského nástroje v raspenavském kostele Nanebevzetí Panny Marie.   


Mezinárodní centrum duchovní obnovy a kostel Navštívení Panny Marie, 26. října 2019, Hejnice

Foto: Dominik Faustus