Setkání vedení Charity Litoměřice s novými pracovníky

Dominik Faustus 24.listopadu 2023

V úterý 21. listopadu 2023 Charita Litoměřice hostila sto nových charitních pracovníků litoměřické diecéze. Cílem setkání bylo představení Charity jako organizace, která je součástí celosvětové charitní sítě i jako organizace, která poskytuje své služby napříč celou Českou republikou. Pozornost pak byla zaměřena především na činnost Charit v litoměřické diecézi, etický kodex, kterým se řídí každý charitní pracovník. Školení vedl člověk nejpovolanější, tedy ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská. Nechyběly ani informace o zřizovateli Charit v litoměřické diecézi, Biskupství litoměřickém, které zastupoval prezident Diecézní charity Litoměřice P. Leo Gallas.

Úterý 21. listopadu 2023, Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: archiv Charita Litoměřice