Setkání vikariátních stavebních techniků v Litoměřicích

Milena Davídková 13.února 2018

V úterý 13. února 2018 proběhlo od 9 hodin na biskupské kurii v Litoměřicích setkání vikariátních stavebních techniků. Při něm byl generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem uveden do funkce vedoucího stavebního oddělení Tomáš Buřt. Stavební oddělení spadá na litoměřickém biskupství pod vedoucího odboru správy nemovitého majetku Luboše Kysilku. Během setkání jednotliví vikariátní technici seznámili vedení kurie s aktuálním stavem sakrálních staveb a záměry pro nejbližší období. Setkání bylo zakončeno po 13. hodině.

13. února 2018, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Martin Davídek