Setkání vikariátních účetní na biskupské konzistoři

Dominik Faustus 11.prosince 2019
Ve středu 11. prosince 2019 od 10 hodin se v kurii litoměřického biskupství konalo setkání vikariátních účetních pod vedením zástupkyně diecézního ekonoma Bc. Elišky Kocurové. Ta přítomné seznámila s aktualitami a na jednání pozvala také Mgr. Martina Baruse s informacemi o správném archivování účetních dokladů. 


Biskupská konzistoř, 11. prosince 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus