Setkání vikariátních účetních 17. října 2022

Dominik Faustus 17.října 2022

V pondělí 17. října 2022 se od 10 hodin konalo v budově litoměřické biskupské kurie na Dómském náměstí setkání vikariátních účetních. Setkání moderovala vedoucí ekonomického odboru a hlavní účetní litoměřického biskupství Ing. Ludmila Sedláčková se svou zástupkyní Bc. Eliškou Kocúrovou. Vikariátní účetní obdržely také nový Diecézní katalog a na setkání zavítal i generální vikář Mons. Martin Davídek a vyřídil pozdravy od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Kéž se dál vikariátním účetním daří v jejich díle pro Boží království na severu Čech.

Pondělí 17. října 2022, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus