Setkání vikariátních účetních na konci prázdnin

Dominik Faustus 25.srpna 2020

V úterý 25. srpna 2020 od 10 hodin se v budově biskupské konzistoře v Litoměřicích konalo setkání vikariátních účetních litoměřické diecéze před začátkem školního roku. Zástupce diecézního ekonoma Bc. Eliška Kocurová zhodnotila práci odvedenou v průběhu prázdnin a poté za přítomnosti generálního vikáře Mons. Martina Davídka a diecézního ekonoma Ing. Miloše Kuby projednávali aktuální důležité záležitosti týkající se vedení účetnictví farností.

Úterý 25. srpna 2020, biskupská konzistoř, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus