Setkání vikariátních účetních na začátku školního roku

Milena Davídková 4.září 2018

V úterý 4. září 2018 od 10 hodin proběhlo v Litoměřicích na diecézní kurii setkání vikariátních účetních pod vedením zástupce diecézního ekonoma pro věci účetní ing. Romana Zimy. Toto setkání navštívil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek a diecézní ekonom ing. Miloš Kuba. Po krátké promluvě litoměřický biskup popřál vše dobré a požehnal vikariátním účetním pro další etapu v roce. 

4. září 2018, Biskupská konzistoř, Litoměřice

Foto: Martin Davídek