Setkání vikariátních účetních v lednu 2020

Milena Davídková 10.ledna 2020

V pátek 10. ledna 2020 od 10 hodin proběhlo v budově diecézní kurie v Litoměřicích setkání vikariátních účetních. Setkání pozdravil kromě generálního vikáře Mons. Martina Davídka, také generální vikář plzeňské diecéze Mons. Jakub Holík s personalistkou Ing. Bc. Martinou Podlipnou, kteří krátce promluvili o své práci na plzeňském biskupství a vyměnili si s přítomnými účetními zkušenosti. Setkání vikariátních účetních bylo zakončeno obědem.

10. ledna 2020, diecézní kurie, Litoměřice

Foto: Martin Davídek