Setkání vikariátních účetních v Litoměřicích

Dominik Faustus 28.února 2022

V pondělí 28. února 2022 se od 9 hodin v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích setkali vikariátní účetní litoměřické diecéze. Během setkání proběhlo také školení od daňového poradce Pavla Lampy, který účetním zodpověděl mnoho dotazů. Setkání navštívil také generální vikář Mons. Martin Davídek, který krátce promluvil o novinkách, jež připravují některé farnosti, jako jsou elektronické platební terminály apod. Setkání bylo zakončeno společným obědem v restauraci Biskupský pivovar.

Pondělí 28. února 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus