Setkání vikariátních účetních v novém roce 2018

Milena Davídková 12.ledna 2018

V pátek 12. ledna 2018 se na biskupské kurii v Litoměřicích konalo první setkání vikariátních účetních litoměřické diecéze v roce 2018. Zástupce diecézního ekonoma ing. Roman Zima, který vede vikariátní účetní, seznámil přítomné s aktualitami. Setkání navštívil také generální vikář Mons. Davídek, který popřál přítomným mnoho úspěchů v tomto roce.

12. ledna 2018, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Martin Davídek