Setkání vikariátních účetních v září 2022

Dominik Faustus 19.září 2022

V pondělí 19. září 2022 od 10 hodin se v zasedacím sále litoměřické biskupské kurie sešly vikariátní účetní, aby prodiskutovaly důležité otázky pro podzimní část roku 2022. Setkání účetních při zahájení navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek, který přítomné dámy přivítal a svěřil je do péče vedoucí ekonomického odboru Ing. Ludmile Sedláčkové a její zástupkyni Bc. Elišce Kocúrové. Před obědem setkání navštívil také finanční konzultant Ing. Miloš Kuba.

Pondělí 19. září 2022, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus