Setkání vikariátních účetních ve velikonočním období

Dominik Faustus 17.dubna 2023

V pondělí 17. dubna 2023 se od 10 hodin konalo v budově biskupské kurie setkání vikariátních účetních. Kromě školení si paní účetní vyměnily mnoho zkušeností a připravily se na další období, aby mohly být nápomocny farnostem.

Pondělí 17. dubna 2023, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Jakub Myšička