Setkání vikariátních účetních ve velikonočním oktávu

Milena Davídková 26.dubna 2019

V pátek 26. dubna 2019 se od 10 hodin konalo setkání vikariátních účetních. Setkání vedl diecézní ekonom ing. Miloš Kuba a přítomen byl, kromě vikariátních účetních, i generální vikář Mons. Martin Davídek. Setkání bylo zakončeno obědem. 

26. dubna 2019, biskupská konzistoř, Litoměřice

Foto: Martin Davídek