Setkání zasvěcených osob v Litoměřicích 4. února 2023

Milena Davídková 4.února 2023

V sobotu 4. února 2023 se od 10 hodin konalo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání biskupa Mons. Jana Baxanta se zasvěcenými osobami. Setkání začalo mší svatou v kapli Nejsvětějšího srdce Páně a poté pokračovalo v učebně, kde řeholníci a řeholnice mluvili o svých společenstvích a o tom, jak prožívají a naplňují své charisma v litoměřické diecézi. Setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru. Setkání zasvěcených osob se koná každoročně v den Uvedení Páně do chrámu nebo krátce po něm.

Promluva Mons. Jana Baxanta na setkání zasvěcených osob 

4. února 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice 

Foto: Martin Davídek