„Silní pro život“ - mezinárodní seminář v Hejnicích

Mgr. Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice 17.října 2012

„Silní pro život“ - mezinárodní seminář v Hejnicích Ve dnech 10. – 12. 10. 2012 se v Hejnicích uskutečnil mezinárodní seminář s názvem „Silní pro život“. Zkušenosti z charitní práce se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží si vyměnili pracovníci Charity z České republiky, Polska a Německa.

 

„Tématem semináře byla práce se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží, navštěvující charitní zařízení v Euroregionu Nisa, vysvětluje ředitelka Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková, jež byla hlavní organizátorkou semináře a dodává: „Myslím, že seminář byl nejen pro českou stranu skutečně přínosný. Zazněly zde přednášky odborníků, ale také zkušenosti z praxe z různých zemí. Výstupem semináře bude trojjazyčná brožura složená z poznatků a postřehů ze semináře, která bude obsahovat náměty pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.

Na seminář se sjeli zástupci z České republiky (Diecézní charity Litoměřice), z Německa (Diecézní charity Dresden-Meissen - partnera semináře a Diecézní charity Görlitz) a Polska (Diecézní charity Legnice).

Stěžejním dnem semináře byl čtvrtek 11. 10. 2012. Po úvodní mši svaté proběhly v dopoledních hodinách čtyři přednášky, zaměřené na téma semináře.

První s názvem Probační program Právo pro každý den přednesl Bc. Dušan Václavíček, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Frýdlant.

Druhá přednáška - „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zazněla od Mgr. Karla Bárty, vedoucího oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Přednáškou s názvem „Situace dětí a mládeže v příhraničním regionu a strategie jejich rozvoje přispěla také Kristin Schütz, členka saského parlamentu, členka Výboru pro pomoc mládeži v Sasku a pracovnice Odboru mládeže v kraji Görlitz.

Poslední téma - „Odlišné chápání náboženství a důsledky pro pastorační práci s Romy přednesl P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha.

Odpoledne zahájila v 14.30 hodin polská Charita (CD Legnickiej) prezentací projektu „Křídla vzdělávání chudých nadaných dětí. Následovaly prezentace projektů německé Charity (DiCV Görlitz) - „Setkávání rodin Cari-fe v Görlitz a české Charity (DCH Litoměřice) - „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - šance pro život. Jako poslední představila svůj projekt s názvem Šanci dát - šanci využít oceňovat, podporovat a požadovat německá Charita (DiCV Dresden-Meissen).

Po závěrečném shrnutí v dopoledních hodinách v pátek 12. 10. 2012 byl seminář zakončen trojjazyčnou mší svatou v místní bazilice Navštívení Panny Marie, kterou celebroval Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář litoměřické diecéze.

Hlavním organizátorem semináře, který navázal na předchozí realizované konference v rámci Euroregionu Nisa, byla Diecézní charita Litoměřice.

První konference s názvem „Angažovaná Charita- Dobrovolnictví bez hranic proběhla v roce 2010 ve Schmochtitz (Německo), druhá s názvem „Stárnoucí Evropa. Jak se s tím vyrovnávají sousedé? proběhla v roce 2011 v obci Brunów (Polsko).

Seminář se uskutečnil za finančního přispění Evropské unie z Fondu malých projektů Ziel 3 /Cíl 3 s podporou Euroregionu Nisa.