Skleněný Boží hrob v kostele sv. Pankráce v Jítravě

Dominik Faustus 14.listopadu 2022

V neděli 13. listopadu 2022 byl v rámci křišťálového víkendu opět k vidění skleněný Boží hrob v jítravském kostele sv. Pankráce. Dvouhodinovou akci provázel slovem administrátor farnosti jáhen Michal Olekšák, který hovořil o smyslu Božích hrobů, proč se stavěly a jak byl skleněný Boží hrob objeven. Vzácnou návštěvou byl hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, který navštívil kostel sv. Pankráce poprvé. Účast byla ohromná a za to všem návštěvníkům patří velký dík.

Neděle 13. listopadu 2022, kostel sv. Pankráce, Jítrava

Foto: Radka Šturmová