Škola křesťanského života a evangelizace v Tanvaldu a ve Velkých Hamrech

Milena Davídková 28.září 2019

O víkendu 20. až 22. září 2019 se konala podzimní Škola křesťanského života a evangelizace v Tanvaldu a ve Velkých Hamrech. Na přednášených tématech z Abrahámova života se podíleli dva hosté z Vroclavi, sestra Joanna a místní farář. Zúčastnili se nejaktivnější farníci, celkem 17 lidí. Při nedělní mši svaté bylo zapojeno ještě více farníků, účastníků mše svaté. Kromě přednášených témat jsme konali společné modlitby, večery chval a besedovali v menších skupinkách. Další setkání bude v příštím roce počátkem března, v měsíci květnu a velké letní týdenní setkání v Jiřetíně pod Jedlovou. Na všechna zveme případné zájemce, pokud by se chtěli připojit.
P. Pavel Ajchler (Tanvald)

20.-22. září 2019, Tanvald, Velké Hamry 

Foto: Archiv farnosti