Obraz z hlavního oltáře katedrály sv. Štěpána zamířil do Prahy

Karel Pech 12.listopadu 2010

restaurování a převoz hlavního oltářního plátna Kamenování sv. Štěpána do Prahy (dílo barokního malíře Karla Škréty pro katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích, obraz restauroval Jiří Brodský /na snímcích/ a Petr Bareš), 11. listopad 2010. Výstava Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo, 26. 11. 2010 - 10. 4. 2011, Valdštejnská jízdárna a Jízdárna Pražského hradu, Praha