Poutníci z partnerské diecéze Eichstätt navštívili Litoměřice

J.M. can. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci 6.října 2014

Poutníci z partnerské diecéze Eichstätt navštívili LitoměřiceSkupina poutníků z partnerské diecéze Eichstätt vedená prelátem Dr. Christopherem Kühnem navštívila v uplynulých dnech Litoměřice. V pátek 3. října 2014 se hosté z Německa setkali s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.

 

Mons. Jan Baxant přivítal hosty v Trůnním sále biskupské rezidence. Vyjádřil radost nad tím, že partnerství mezi oběma diecézemi není pouhým cárem papíru, ale že je realizováno. Zdůraznil veliké kulturní dědictví (hustou síť kostelů a kaplí v celé diecézi), které zde zůstalo po odsunu původního obyvatelstva po II. sv. válce. Ve světle tragédie II. sv. války poukázal také na současné konflikty, které produkují statisíce válečných utečenců a zanechávají rány na duších lidí.

Po návštěvě biskupské rezidence navštívili poutníci z partnerské diecéze katedrálu sv. Štěpána a poté si vyslechli krátkou přednášku o českých dějinách, která probíhala v prostorách kanovnického domu č.p. 4 na Dómském náměstí.

V neděli 5. října se návštěva připojila k bohoslužbě v litoměřické katedrále v 10.00 hodin.

 

2014-10-03

Setkání Mons. Jana Baxanta s poutníky z Eichstättu.

 

2014-10-03

Skupinová fotografie před biskupskou rezidencí.

 

2014-10-03

Setkání v jenom z kanovnických domů, kde si hosté vyslechli krátkou přednášku o českých dějinách.