Slavnost Ježíše Krista Krále

Marie Koscelníková 21.listopadu 2010

Slavnost Ježíše Krista KráleDnes, 21. listopadu 2010, je poslední neděle římskokatolického liturgického roku, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí, svátek Ježíše Krista Krále. Jedná se o svátek poměrně nový. V roce 1925 jej vyhlásil papež Pius XI. Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích Nového zákona.

 

Slavnost Krista Krále se slaví vždy poslední neděli římskokatolického liturgického roku, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí.

Jedná se o svátek poměrně nový. Vyhlásil jej v roce 1925 ve své encyklice Quas primas papež Pius XI. z 11. prosince. Poprvé se tento svátek slavil na poslední říjnovou neděli roku 1926. Piux XI. chtěl tímto svátkem zdůraznit, že státní správa nemá podle nauky katolické církve právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu - tj. především v oblasti etiky a důstojnosti člověka. Pius XI. s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Ježíšovu srdci.

Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích Nového zákona, kde je takto Ježíš na vícero místech představován jako dlouho očekávaný král Židů, (Mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např. „Pán) je označení „Král vyjádřením vlády, kterou věřící křesťan přiznává Ježíši Kristu nad svým životem.

Teprve na kříži se Ježíš nechává prohlásit za krále. Tam už totiž nehrozí, že si z něj davy udělají pozemského vůdce. Zde lze Kristovu panování porozumět jen očima víry. Uprostřed největší slabosti Ježíš slaví největší vítězství - vítězství nad smrtí a hříchem. Jako jeden ze zločinců i já se mohu modlit: Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.

 

Z homilie biskupa Pavla Posáda , 25. 11. 2007:

„Dnes oslavujeme Krista ne pozemského vládce, jak to dělaly ty nadšené zástupy v Jeruzalémě na Květnou neděli. Tehdy v něm viděli Mesiáše - politického krále. My dnes oslavujeme Krista - Krále, který chce kralovat v našich myslích, v našich srdcích, v našich rodinách, v naší společnosti svou spravedlností, láskou a pokojem.

Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem!