Slavnost Ježíše Krista Krále slavíme letos 22. listopadu

Milena Davídková 22.listopadu 2020

Na 34. neděli v mezidobí, která letos připadá na 22. listopadu, slavíme Ježíše Krista Krále. Tato slavnost je jakýmsi "církevním silvestrem", protože po ní následuje již první neděle adventní a znamená začátek nového církevního roku.

Svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI., tedy se jedná o svátek poměrně nový, a připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi „vládci“ v tomto světě. Liturgický (církevní) rok končící oslavou Ježíše Krista Krále křesťanům připomíná, že i definitivní konec světa, bude v rukou Ježíše Krista - Krále.

V okružním listu "Quas Primas", který vydal papež Pius XI 11. 12. 1925, osvětlil Kristovu královskou vládu a zdůraznil také, že "svátky mají na věřící větší účinek než dokumenty učitelského úřadu církve. Protože svátky seznamují s pravdami víry všechny věřící a ne jen některé. Neoslovují je pouze jednou, ale každý rok."

Evangelia této slavnosti nám během tříletého cyklu otevírají tři pohledy na Krista Krále. V cyklu A nám Matouš představuje Syna člověka přicházejícího ve své slávě k poslednímu soudu. V dalším B apoštol Jan představuje Pána Ježíše s trnovou korunou, odpovídajícího na otázku zda je král. Ve třetím pohledu C Lukáš zdůrazňuje nápis nad jeho hlavou: "To je židovský král." Současně poukazuje na to, že je králem lásky a milosrdenství.

Zdroj: cirkev.cz

Dnes, t.j. 22. listopadu 2020 si také připomínáme 12 let od svěcení našeho diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta.
Dne 4. října 2008 jej papež Benedikt XVI. jmenoval sídelním biskupem litoměřické diecéze. Biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Vlka v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích 22. listopadu 2008, spolusvětiteli byli apoštolský nuncius Dieo Causero a českobudějovický biskup Jiří Paďour.

Otci biskupu Janovi blahopřejeme

124721 124722

Foto: Karel Pech