Slavnost ke cti sv. Václava v Rovensku pod Troskami

Dominik Faustus 25.září 2023

V neděli 24. září 2023 se v kostele sv. Václava v Rovensku pod Troskami uskutečnila tradiční pouť ke cti sv. Václava. Na pozvání místního faráře P. Tomasze Dziedzice přijel a mši svaté předsedal opat kláštera v Želivi ThLic. Tadeáš Róbert Spišák, O.Praem., který pronesl slavnostní homilii. V ní připomněl přítomným věřícím slova o daru víry a svobody po vzoru svatého Václava. Po bohoslužbě zaznělo děkovné Te Deum Laudamus a Svatováclavský chorál a před kostelem byla provedena historická ukázka z posledních chvil života svatého Václava.

Neděle 24. září 2023, kostel sv. Václava, Rovensko pod Troskami

Foto: archiv farnosti