Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1. ledna 2022 v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 1.ledna 2022

V sobotu 1. ledna 2022 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích sloužil mši svatou ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, který přečetl Pastýřský list litoměřického biskupa na Nový rok 2022. Druhým koncelebrantem byl farář litoměřické svatoštěpánské farnosti a probošt kapituly prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. Na konci přímluv připojil litoměřický biskup Jan i ekumenickou prosbu za bratra ve víře v Ježíše Krista Davida Tonzara, pražského biskupa Církve československé husitské, aby mu Pán dal všechny milosti, které potřebuje, a posílil ho, aby věrně bděl nad společenstvím, za které přijal odpovědnost. Na závěr mše svaté litoměřický biskup popřál přítomným v katedrále, městu Litoměřice i celé litoměřické diecézi, která je rozsáhlá, mnoho milostí do nového roku 2022 a udělil své pastýřské požehnání.

Sobota 1. ledna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus