Slavnost Matky Boží, Panny Marie v litoměřické katedrále v roce 2024

Dominik Faustus 1.ledna 2024

V pondělí 1. ledna 2024 se od 10 hodin konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Hlavním celebrantem byl probošt litoměřické kapituly a farář dómské kapituly prelát P. Jiří Hladík O.Cr. Koncelebrantem byl J.M. can. Martin Davídek, který při bohoslužbě přečetl novoroční pastýřský list biskupa Mons. Jana Baxanta. Matce Boží, Panně Marii zasvěcujeme celý rok 2024 a vyprošujeme si její přímluvu u jejího Syna. Přejeme požehnaný rok 2024.

Pondělí 1. ledna 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus