Slavnost nalezení ostatků sv. Štěpána 3. srpna 2022

Milena Davídková 3.srpna 2022

Ve středu 3. srpna 2022 si při ranní mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích připomněli účastníci starobylou místní Slavnost nalezení ostatků sv. Štěpána, ke kterému došlo v roce 415. Tato slavnost byla sice v roce 1960 vyřazena z liturgického kalendáře, ale tam kde existuje nepamětná tradice slavení této události, je možné ji slavit. V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích farář katedrály a probošt svatoštěpánské kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr. ani v letošním roce neopomněl tuto slavnost slavit a účastníci bohoslužby mohli rovněž vzdát úctu ostatkům sv. Štěpána, které jsou v relikviáři. Svatý Štěpáne, patrone litoměřické katedrály, oroduj za nás!

3. srpna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Miroslav Jan Zukerstein