Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

Milena Davídková 19.srpna 2021

Letošní pouť k Panně Marii Ročovské se konala v neděli 15. srpna 2021 v Dolním Ročově za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Koncelebranty byli kněží z okolních farností - osobní arciděkan, kanovník Werner Horák, lounský děkan Vít Machek a postoloprtský děkan Radim Vondráček.

15. srpna 2021, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní RočovFoto: Jiří Vopálenský, Člověk a Víra