Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Milena Davídková 16.srpna 2022

V neděli 14. srpna 2022 oslavila farnost v Mostě slavnost Nanebevzetí Panny Marie mší svatou ve známém pozdně gotickém kostele s tímto zasvěcením. Chrám byl v 70. letech ušetřen osudu starého města Most, jež muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí. Jedná se o výjimečnou stavbu, která však díky svému umístění mimo obydlenou část současného Mostu slouží po většinu roku jako muzeum a galerie. Bohoslužby se zde konají jen výjimečně a nelze při nich například mít zapálenu jedinou svíci (tedy ani na obětním stole) z důvodu protipožární ochrany a vnitřních předpisů galerie.

14. srpna 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most 

Foto: Jiří Vopálenský