Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru

Dominik Faustus 15.srpna 2022

V neděli 14. srpna 2022 od 10 hodin se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie konala poutní mše svatá, kterou vedl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Ten přijal pozvání od koncelebrujícího novoborského děkana, kterým je v současnosti R.D. Ing. Pavel Morávek. Po závěrečném požehnání rozezněl novoborský kostel krátký varhanní koncert.

Neděle 14. srpna 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Bor

Foto: Dominik Faustus