Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

Dominik Faustus 16.srpna 2019
Ve čtvrtek 15. srpna 2019 o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se ve strahovské bazilice v Praze konala od 18 hodin titulární slavnost. Strahovský opat P. Daniel Janáček na tuto slavnost pozval mj. litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Slavnostní bohoslužbě v bazilice předsedal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, který strahovskému opatovi v závěru bohoslužby pogratuloval k 50. narozeninám, které dovrší v sobotu 17. srpna. Do strahovské baziliky připutoval také českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko se svým protosyncelem Mons. Milanem Hanušem, dále velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Šedivý a mnoho dalších významných hostů.


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 2019, Praha - Strahov

Foto: Dominik Faustus